Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
organizira seminar

AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA
– planiranje – financijski izvještaji – porezi – plaće –

početak u 9,30 sati

22. 09. 2011. ZAGREB Hotel The Westin – Kršnjavoga 1
23. 09. 2011. SPLIT Udruga RFD Split, Lučićeva 19
27. 09. 2011. OPATIJA Hotel AMBASADOR – Feliksa Perišića 5
28. 09. 2011. OSIJEK Hotel Mursa, B. Kašića 2A

PROGRAM:
I. UVODNE TEME
– Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti
– Financijsko upravljanje i kontrola
– Osvrt na novi Zakon o javnoj nabavi
II. PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2012. – 2014. GOD.
– Privremeno financiranje na državnoj razini za I. – III. 2012. god. (ograničenje potrošnje, metodologija planiranja)
– Planiranje na lokalnoj razini – metodologija izrade proračuna JLS
– Financijski planovi proračunskih korisnika – metodologija planiranja
III. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I RAČUNOVODSTVO
– Tromjesečni financijski izvještaji I. – IX. 2011. g.
– Utvrđivanje rezultata i specifična računovodstvena pitanja
IV. POREZI I PLAĆE
– Naknada plaće i materijalnih troškova
– Izmjene u sustavu PDV-a
– Izmjene u sustavu poreza na dohodak
V. ODGOVORI NA PITANJA

Predavači: savjetnici u HZRIF i suradnici iz Ministarstva financija.
Pisani materijali: gradivo seminara obrađeno je u časopisu „Riznica“ br. 8-9/2011. i posebnim izdanjima HZRIF i nije uključeno u naknadu.
Naknada: 370,00 kuna za pretplatnike (uključuje PDV, radni pribor i napitak),
400,00 kuna za nepretplatnike (uključuje PDV, radni pribor i napitak).

Uplate HZ RIF, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II, žiroračun broj: 2360000 – 1101241118 ili gotovinom prije početka, OIB: 75508100288.
Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 505; e-mail: pretplata@rif.hr; telefax: 01/4686 – 496.