OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U TRAVNJU 2023. GODINE KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE  UDRUGE – PRAVNE OSOBE

U srijedu 03.05.2023. tribina na temu:
„NOVA e-USLUGA HZMO-a“
Predavač: Vesna Dejanović,Načelnik Odjela za poslove mirov.osiguranja HZMO

U srijedu 10.05.2023.  tribina na temu:
„NOVINE U MIROVINSKOM OSIGURANJU OD 01.01.2023.“
Predavač: Vesna Dejanović, Načelnik Odjela za poslove mirov.osiguranja HZMO

U srijedu 17.05.2023. tribina  na temu:
EVIDENCIJE O RADNICIMA I RADNOM VREMENU RADNIKA“
Predavač: dr.sc.Marija Zuber,savjetnica-urednica u časopisu RIF

U srijedu 24.05.2023. tribina na temu:
„ODMORI I DOPUSTI RADNIKA OD 01.01.2023.“
Predavač: dr.sc.Marija Zuber,savjetnica-urednica u časopisu RIF

31.05.2023.    57. Simpozij HZRIF-a
01.-03. lipnja 2023.godine u Vodicama