OBAVIJEST O TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U LISTOPADU 2019. GOD.

U srijedu 02.10.2019. TRIBINA SE NEĆE ODRŽATI – Pozivamo Vas na

22. savjetovanje INTERNA REVIZIJA I KONTROLA u organizaciji HZ RIF

Primošten,Hotel Zora, 3.- 5.listopada 2019. – PRIDRUŽITE SE

U srijedu 09.10.2019. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:
„OBAVLJANJE KONTROLE NA LICU MJESTA KOD PRIMATELJA TRANSFERA IZ PRORAČUNA “
Predavač: IVANA VARGA, MINISTARSTVO FINANCIJA, Sektor za poslove nacionalnog fonda

 

U srijedu 16.10.2019. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:
„SKLAPANJE POREZNE NAGODBE U POSTUPCIMA POREZNOG NADZORA“
Predavač: mr.sc.MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ,viši upravni savjetnik

 

U srijedu 23.10.2019. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:
„MJERE OSIGURANJA NAPLATE U POREZNOM NADZORU “
Predavač: DOMAGOJ BAKRAN,mag.oec. urednik-savjetnik u časopisu RIF

 

U srijedu 30.10.2019. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:
UREĐIVANJE NOVIH NEOPOREZIVIH PRIMITAKA U IZVORIMA RADNOG PRAVA“
Predavač: dr.sc.MARIJA ZUBER,savjetnica-urednica u časopisu RIF