OBAVIJEST O TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U SRPNJU 2018. GOD.

 

U srijedu 04.07.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na  temu:
„PRIJENOS POREZNE OBVEZE (U POSLOVANJU S INOZEMSTVOM KOD GRAĐEVINSKIH USLUGA I PROMETA NEKRETNINAMA)   “
Predavač: mr.sc.MILJENKA CUTVARIĆ, urednica-savjetnica u časopisu RIF

 

 

U srijedu 11.07.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na  temu:
„PLAĆA I NEOPOREZIVI PRIMICI RADNIKA IZASLANIH NA RAD U RH I ZAPOSLENIH STRANACA “
Predavač: dr.sc. MARIJA ZUBER,savjetnica-urednica časopisa RIF

 

 

 U srijedu 18.07.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na  temu:
„SASTAVLJANJE I PREDAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE ZA I-VI 2018.GODINE“
Predavač: : MLADENKA KARAČIĆ,Ministarstvo financija