Raspored tribina srijedom u ožujku 2021.

U srijedu 03.03.2021. tribina se neće održati

ČESTITAMO  8. MART-MEĐUNARODNI DAN ŽENA

U srijedu 10.03.2021.  tribina na temu:
„POREZNA ODRICANJA OD TRAŽBINA ZA PLAĆU I DRUGI DOHODAK U KORIST DRUGE OSOBE “
Predavač: dr.sc.Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu RIF

U srijedu 17.03.2021. tribina  na temu:
OPOREZIVANJE DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI POREZOM NA DOHODAK OD 01.01.2021.G.“
Predavač: dr.sc.Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu RIF

U srijedu 24.03.2021.  tribina na temu:
„ODLUKE O UTVRĐIVANJU GFI-A I ODLUKE O RASPODJELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA ZA 2020.G.(d.o.o.,j.d.o.o. i d.d.), TE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ISTIH U KNJIGOVODSTVU“
Predavač: Domagoj Bakran mag.oec.savjetnik-urednik u časopisu RIF

U srijedu 31.03.2021.  tribina na temu:
„UVJETI ZA ODLAZAK ,TE PONOVNO ODREĐIVANJE MIROVINE U 2021.G.“
Predavač: Ljiljana Marušić,HZMO