OBAVIJEST O TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U LISTOPADU 2017. GOD.

 

U srijedu 04.10.2017. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:
„RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIJENOSA SREDSTAVA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA TE SPECIFIČNOSTI IZRADE PRORAČUNA ZA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.“
Predavač:  MLADENKA KARAČIĆ, Ministarstvo financija

 

U srijedu 11.10.2017. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na  temu:
„PDV NA STJECANJE, ISPORUKU (na daljinu), UVOZ I IZVOZ DOBARA“.
Predavač: mr. sc. MILJENKA CUTVARIĆ,  savjetnica-urednica u HZRIF

 

U srijedu 18.10.2017. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na  temu:
„PDV I TROSTRANI POSAO SA OSVRTOM NA SKRAĆENI POSTUPAK“
Predavač: mr.sc. LJUBICA JAVOR,- „JAVOROVIĆ IDŽOJTIĆ I PARTNERI“-ovl. porezni savjetnici

 

U srijedu 25.10.2017. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na  temu:
„ePOREZNA“
Predavač: mr.sc. MARIJANA VURAIĆ KUDELJAN, Ministarstvo financija-zamjenica ravnatelja Porezne uprave