OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U SIJEČNJU 2022. GODINE KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE  UDRUGE – PRAVNE OSOBE

U srijedu 12.01.2022. tribina  na temu:
GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PAUŠALISTA“
Predavač: mr.sc.Mirjana Mahović Komljenović,viši upravni savjetnik

U srijedu 19.01.2022. tribina na temu:
„FINANCIJSKA IZVJEŠĆA KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU“
Predavač: Mladenka Karačić,Ministarstvo financija

U srijedu 26.01.2022.  tribina na temu:
„OBVEZNICI INO-DOH OBRASCA ZA 2021.GODINU“
Predavač: dr.sc.Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu RIF