OBAVIJEST O TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U RUJNU 2017. GOD.

 

U srijedu 13.09.2017. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I, tribina na  temu:
„NOVINE U EVIDENCIJAMA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU“
Predavač: dr.sc. MARIJA ZUBER, urednica-savjetnica u časopisu RIF

 

 

U srijedu 20.09.2017. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I, tribina na  temu:
„ISPUNJENJE NOVČANIH OBVEZA PREMA RADNIKU I NOVI ZAKON O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA“
Predavač: dr.sc. MARIJA ZUBER, urednica-savjetnica u časopisu RIF

 

 

U srijedu 27.09.2017. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I, tribina na  temu:
„NOVINE U PROVOĐENJU OVRHE“
Predavač: DARKO TEREK,  odvjetnik