OBAVIJEST O TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U RUJNU 2018. GOD.

 

U srijedu 19.09.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na temu:
„NOVI ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA“.
Predavač: DARKO TEREK, Odvjetnik

 

 U srijedu 26.09.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:
„PRIHODI I RASHODI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA“
Predavač: mr.sc.ANDREJA MILIĆ, HZ RIF Zagreb