OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U PROSINCU 2023. GODINE KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE  UDRUGE – PRAVNE OSOBE

U srijedu 06.12.2023. tribina na temu:
„NEOPOREZIVI PRIMICI“
Predavač: dr.sc.Marija Zuber,savjetnica-urednica u časopisu RIF

U srijedu 13.12.2023.  tribina na temu:
„OBRAČUN DOPRINOSA IZ PLAĆE OD 1.PROSINCA 2023.GODINE,TE IZVJEŠĆIVANJE POREZNE UPRAVE PUTEM JOPPD OBRASCA“
Predavač: dr.sc.Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu RIF

U srijedu 20.12.2023. tribina na temu:
„PODNOŠENJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZVJEŠTAJA ZA 2023.GODINU NA NOVIM OBRASCIMA“
Predavač: mr.sc.Mirjana Mahović-Komljenović,viši upravni savjetnik