OBAVIJEST O TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U TRAVNJU 2018. GOD.

 

U srijedu 11.04.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:
„POREZ PO ODBITKU“
Predavač: DOMAGOJ BAKRAN, mag.oec. urednik-savjetnik u časopisu RIF

 

U srijedu 18.04.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na temu:
„ PLAĆANJA U SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA (Obvezni „koraci“ za unos i korištenje podataka plaćanja i naplate)“
Predavač: MLADENKA KARAČIĆ, Ministarstvo financija

 

U srijedu 25.04.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na temu:
„IZRADA I DONOŠENJE POLITIKA ZA PROVEDBU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA I ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE“.
Predavač: DARKO TEREK, Odvjetnik