OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U LISTOPADU 2021. GODINE KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE  UDRUGE – PRAVNE OSOBE

U srijedu 06.10.2021. tribina na temu:
„OPOREZIVANJE AUTORSKIH HONORARA I DRUGOG DOHOTKA ZA OBJAVU NA INTERNETSKIM PORTALIMA (E-NOMADI I YOUTUBERI)“
Predavač: dr.sc.Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu RIF

U srijedu 13.10.2021.  tribina na temu:
„OBRAČUN PDV-A U E-TRGOVINI “
Predavač: mr.sc.Miljenka Cutvarić, savjetnica-urednica u časopisu RIF

U srijedu 20.10.2021. tribina  na temu:
EVIDENCIJE PREMA ZAKONU O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA  I FINANCIRANJU TERORIZMA “
Predavač: Ivica Milčić,univ.spec.oec savjetnik u časopisu RIF

U srijedu 27.10.2021. tribina na temu:
„ELEKTRONIČKA OVRHA“
Predavač: mr.Darko Terek,odvjetnik Zagreb