Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016
08. – 12. travnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika u suradnji s Upravom javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
organizira seminar

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

pripreme za primjenu od 01. siječnja 2012.

29. 09. 2011. OSIJEK Hotel MURSA – B. Kašića 2A
04. 10. 2011. ZAGREB Hotel THE WESTIN – Kršnjavoga 1
14. 10. 2011. SPLIT HGK Županijska komora Split – Ante Trumbića 4
21. 10. 2011. OPATIJA Hotel ADMIRAL – Trg maršala Tita 139

početak u 9.30

PROGRAM:
1. UVOD – RAZLOZI DONOŠENJA NOVOG ZAKONA
2. NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE

 • vrijednosni pragovi za postupke javne nabave
 • početak postupka javne nabave
 • planiranje javne nabave – objava plana nabave na internetskim stranicama naručitelja
 • izvršenje ugovora o javnoj nabavi – registar ugovora
 • označavanje poslovne tajne
 • nove odredbe o sprječavanju sukoba interesa
 • odredbe o koncesijama za javne radove

3. PROVOĐENJE JAVNE NABAVE PREMA NOVOM ZAKONU

 • novine u određivanju rokova u raznim dijelovima postupaka javne nabave
 • definiranje tehničkih specifikacija u dokumentaciji za nadmetanje
 • novine u uvjetima i dokazima o sposobnosti – potvrda Porezne uprave, neovjerene preslike i dr.
 • promjene kod određivanja ekonomski najpovoljnije ponude
 • nove odredbe vezane uz podizvoditelje
 • nove odredbe o provjeri odabranog ponuditelja
 • novine kod pregovaračkog postupka bez prethodne objave
 • novine kod sklapanja okvirnog sporazuma

4. UGOVORI O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II B

 • detaljna razrada provedbe sklapanja ugovora
 • prikupljanje ponuda – najmanje 3 gospodarska subjekta
 • objava poziva na internetskim stranicama naručitelja

5. PRAVNA ZAŠTITA

 • novo određivanje bitnih povreda Zakona
 • novine u plaćanju naknade za žalbeni postupak
 • izmjena rokova za ulaganje žalbe
 • nove ovlasti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

6. ODGOVORI NA PITANJA
Predavači: predstavnici Uprave za sustav javne nabave MINGORP-a.
Literatura: Novi priručnik s obradom seminarskih tema i tekstom novog Zakona.
Naknada: 800,00 kuna (za pretplatnike) uključuje novi priručnik, radni pribor, osvježavajući napitak i PDV.
1.000,00 kuna (za nepretplatnike) uključuje novi priručnik, radni pribor, osvježavajući napitak i PDV.

Uplate na žiroračun HZ RIF, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II, žiroračun broj: 2360000 – 1101241118 ili gotovinom prije početka, OIB: 75508100288.
Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 502; e-mail: pretplata@rif.hr; telefax: 01/4686 – 496.